Krakowska Szkoła Suzuki

Nauczyciele

Skrzypce

Magdalena Krzyżak-Türschmid
Marcin Türschmid
Agata Krauz
Anna Staniak
Aleksandra Wagstyl

Fortepian

Anna Miernik
Ewa Rzetecka-Niewiadomska

Wiolonczela

Tomasz Grzyb

Kształcenie słuchu

Emil Kiełbowicz

Music Mind Games

Magdalena Krzyżak-Türschmid

Akompaniament

Dariusz Micorek